Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

7508 a548 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainzynier inzynier
lav
5039 c116 390
Reposted fromGIFer GIFer vialiona liona
lav
2663 0d73 390
Reposted fromberabirsza berabirsza viaaanetaxx aanetaxx
lav
7854 e4ae 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viatishka tishka
lav
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
lav
4115 ae2b 390
Reposted fromtgs tgs viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
lav
6837 2213 390
lav
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viagwiazdeczka gwiazdeczka
lav
lav
lav
Reposted frombluuu bluuu viaaniuszka aniuszka
lav
7287 c46b 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaaniuszka aniuszka
lav
7576 772d
Reposted fromgreensky greensky viaaniuszka aniuszka
1399 6fe1 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaaniuszka aniuszka
lav
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat viaaniuszka aniuszka
lav
Reposted fromgruetze gruetze viabercik bercik
lav
Reposted fromgruetze gruetze viaaniuszka aniuszka
lav
6820 3668 390
Reposted fromafaci afaci viaaniuszka aniuszka
lav
1470 12b9 390
Nose
Reposted fromvolldost volldost viafranklymydear franklymydear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl