Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

lav
1971 aad8 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamarczycho marczycho
lav
5778 c705 390
Reposted fromkoprobo koprobo viaclerii clerii
lav
lav
lav
6618 685a 390
Fox by Mahmoud El Sayed
Reposted fromreloveution reloveution
lav
6665 f473 390
Reposted fromclerii clerii
lav
Reposted fromgreensky greensky viaoll oll
lav
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
lav
1564 e5dd 390
Reposted fromminna minna viaoll oll
lav
Reposted frombluuu bluuu viaoll oll
lav
Reposted fromtgs tgs viaoll oll
lav
6528 88d8 390
Reposted fromkreatura kreatura
lav
6604 8ea0 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
lav
6615 fc89 390
More info: behance.net
Reposted fromreloveution reloveution
lav

"Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu."

— Nosowska
lav
6676 e3fb 390
Reposted fromclerii clerii
lav
6757 d2bf 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
lav
6759 fcac 390
Reposted fromx70b1 x70b1
lav
Całe psychiczne cierpienie wynika z porównywania. Kiedy zaakceptujemy odrębność naszej drogi, nie ma możliwości porównania; znajdujemy się w egzystencjalnym świecie, gdzie wszystko po prostu istnieje.
— R.A. Johnson
Reposted fromMaruTheCat MaruTheCat
lav
0418 2d37 390
Reposted fromwypierdalac wypierdalac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl